Заявление за зануляване прогнозно количество енергия

Заявление за прогнозно количество топлинна енергия

График
отчети - сезон
2023/2024

При заявяване на нулево потребление и намаляване на прогнозен дял, подписите на домоуправител/упълномощено лице от ЕС и двама съседи са задължителни.
Таксата за обработка на заявлението е 8.00 лв.
Плащането се извършва в офиса или по банков път:
УниКредит Булбанк, IBAN BG69UNCR96601009463306 BIC: UNCRBGSF
Моля, в платежния документ напишете основание за плащане и абонатен номер.
Ако изпращате завлението по е-мейл, трябва да изпратите и сканираното или снимано платежно нареждане.

Уреди с модул за дистанционен отчет

01.09.2021
На 30.08.2021г. ТОПЛОКОНТРОЛ  сключи договор по процедура    BG16RFOP002-2.089     „  Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 „ за изпълнение на  проект  BG16RFOP002-2.089-5534   „ Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Проекта е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020, съфинансирана  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Основна цел на проекта е осигуряване  на оперативни средства за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия  от пандемията COVID-19.
В тази връзка  дейностите по проекта са насочени към осигуряване на средства за възнагражденията на работниците и  служителите на  ТОПЛОКОНТРОЛ .      
Изпълнението на проектните дейности ще даде възможност за постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията  COVID-19 и гарантиране на стабилност на работните места.