НОВИНИ 

ГРАФИК ОТЧЕТИ - СЕЗОН 2020/2021ЗАЯВЛЕНИЕ за зануляване прогнозно количество топлинна енергияЗАЯВЛЕНИЕ за прогнозно количество топлинна енергияПри заявяване на нулево потребление и намаляване на прогнозен дял, подписите на домоуправител/упълномощено лице от ЕС и двама съседи са задължителни.

Таксата за обработка на заявлението е 5.00 лв.

Плащането се извършва в офиса или по банков път:
УниКредит Булбанк, IBAN BG69UNCR96601009463306 BIC: UNCRBGSF

Моля, в платежния документ напишете основание за плащане и абонатен номер.

Ако изпращате завлението по е-мейл, трябва да изпратите и сканираното или снимано платежно нареждане.

Уреди с модул за дистанционен отчет
Обновено Работно ВремеПочивни Дни: 24ти,25ти,28ми,31ви Декември 2020г. / 1ви Януари 2021г.Удължаване срока за обжалване на изравнителните сметки до 30-ти септември"Топлоконтрол" ООД удължава срока за обжалване на годишните изравнителни сметки за сезон 2019/2020г. до 30 септември 2020 г. в изпълнение на препоръката на министъра на енергетиката Теменужка Петкова.


Годишни Отчети


На 20.04.2020 г. „Топлофикация София“ ЕАД обяви поетапно спиране на отоплението в столицата.

Във връзка с това и отпадането на извънредното положение свързано с пандемия от коронавирус COVID-19 след 13.05.2020г., от 20.05.2020 г. Топлоконтрол започва годишен отчет на уреди за дялово разпределение и водомери за топла вода.

Всички дати подлежат на промяна, на база на официални разпоредби от правителството.

При посещение на домовете на клиентите, отчетниците ще спазват всички мерки за безопасност и ще носят лични предпазни средства.

Графиците за отчет ще бъдат публикувани на интернет страницата на Топлоконтрол.

На видно място във входовете на сградите ще бъдат поставени съобщения с датите за посещение.13.03.2020г.

Уважаеми Клиенти, Партньори, Доставчици,

За фирма Топлоконтрол безопасността на нашите служители, клиенти и партньори е основен приоритет. Във връзка със създалата се ситуация в страната, следствие на опасността от разпространение на COVID-19 и предпиетите от Правителството мерки за защита от вируса, въвеждаме правила и мерки, за недопускане контактно разпространение на заразата. Поради това, решихме да ограничим пътуванията на служителите си и да намалим достъпа до нашия офис, освен в случаите, когато това е крайно необходимо.

Във връзка със заповед РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министерството на здравеопазването, молим ви да ограничите посещенията си в офиса на фирмата, а при необходимост от посещение на място да изчаквате своя ред извън офис помещението.

Нашите монтажни екипи ще извършват посещения на място, само когато това е крайно наложително.

Оставаме на разположение за консултации и помощ по телефон, email и други налични системи за дистанционна комуникация. Налагащата се промяна в начина на работа е предизвикателство, пред което сме изправени и ние сме сигурни, че заедно с Вас ще успеем да се справим и в най-скоро време ще се завърнем към нормален ритъм на работа.
НОВИНИ 

ЗАЯВЛЕНИЕ за зануляване прогнозно количество топлинна енергияЗАЯВЛЕНИЕ за прогнозно количество топлинна енергияПри заявяване на нулево потребление и намаляване на прогнозен дял, подписите на домоуправител/упълномощено лице от ЕС и двама съседи са задължителни.

Таксата за обработка на заявлението е 5.00 лв.

Плащането се извършва в офиса или по банков път:
УниКредит Булбанк, IBAN BG69UNCR96601009463306 BIC: UNCRBGSF

Моля, в платежния документ напишете основание за плащане и абонатен номер.

Ако изпращате завлението по е-мейл, трябва да изпратите и сканираното или снимано платежно нареждане.

Уреди с модул за дистанционен отчет
Обновено Работно ВремеПочивни Дни: 24ти,25ти,28ми,31ви Декември 2020г. / 1ви Януари 2021г.Удължаване срока за обжалване на изравнителните сметки до 30-ти септември"Топлоконтрол" ООД удължава срока за обжалване на годишните изравнителни сметки за сезон 2019/2020г. до 30 септември 2020 г. в изпълнение на препоръката на министъра на енергетиката Теменужка Петкова.

ГРАФИК ОТЧЕТИ - СЕЗОН 2019/2020
Годишни Отчети


На 20.04.2020 г. „Топлофикация София“ ЕАД обяви поетапно спиране на отоплението в столицата.

Във връзка с това и отпадането на извънредното положение свързано с пандемия от коронавирус COVID-19 след 13.05.2020г., от 20.05.2020 г. Топлоконтрол започва годишен отчет на уреди за дялово разпределение и водомери за топла вода.

Всички дати подлежат на промяна, на база на официални разпоредби от правителството.

При посещение на домовете на клиентите, отчетниците ще спазват всички мерки за безопасност и ще носят лични предпазни средства.

Графиците за отчет ще бъдат публикувани на интернет страницата на Топлоконтрол.

На видно място във входовете на сградите ще бъдат поставени съобщения с датите за посещение.13.03.2020г.

Уважаеми Клиенти, Партньори, Доставчици,

За фирма Топлоконтрол безопасността на нашите служители, клиенти и партньори е основен приоритет. Във връзка със създалата се ситуация в страната, следствие на опасността от разпространение на COVID-19 и предпиетите от Правителството мерки за защита от вируса, въвеждаме правила и мерки, за недопускане контактно разпространение на заразата. Поради това, решихме да ограничим пътуванията на служителите си и да намалим достъпа до нашия офис, освен в случаите, когато това е крайно необходимо.

Във връзка със заповед РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министерството на здравеопазването, молим ви да ограничите посещенията си в офиса на фирмата, а при необходимост от посещение на място да изчаквате своя ред извън офис помещението.

Нашите монтажни екипи ще извършват посещения на място, само когато това е крайно наложително.

Оставаме на разположение за консултации и помощ по телефон, email и други налични системи за дистанционна комуникация. Налагащата се промяна в начина на работа е предизвикателство, пред което сме изправени и ние сме сигурни, че заедно с Вас ще успеем да се справим и в най-скоро време ще се завърнем към нормален ритъм на работа.