ТОПЛОКОНТРОЛ ООД 

ГРАФИК ЗА ОТЧЕТ - СЕЗОН 2018/2019
ЗАЯВЛЕНИЕ за зануляване прогнозно количество топлинна енергияЗАЯВЛЕНИЕ за промяна прогнозно количество топлинна енергия
ТОПЛОКОНТРОЛ ООД е инженерингова компания, основана през 1993г.
Фирмата предлага комплексни услуги от проектиране и изграждане на отоплителни инсталации до обследване за енергийна ефективност и топлинно счетоводство.
Топлоконтрол разполага със собствена производствено - технологична база и офис. Във фирмата работят на основен трудов договор специалисти и работници с висок професионален опит, които ежегодно повишават своята квалификация.
Основната дейност на фирмата е съсредоточена в:
- проектиране, асемблиране и монтаж на абонатни станции и външно топлозахранване на сгради;
- проектиране и изграждане на отоплителни, газови, слънчеви, вентилационни, климатични и ВиК инсталации;
- ремонтни дейности;
- сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност;
- издаване на сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация;
- издаване на сертификат за проектни енергийни характеристики ;
- оценка за съответствие на част "Енергийна ефективност" на инвестиционния проект по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ;
- дялово разпределение на потребената топлинна енергия /топлинно счетоводство/.
Топлоконтрол работи с високотехнологично оборудване на водещи европейски фирми в областта на климатичната и отоплителна техника:Високото качество на използваната техника, съчетано с високия професионализъм на инженеринговия екип е гаранция за безупречната работа на монтираните от нас инсталации.
Топлоконтрол осигурява гаранционен и следгаранционен сервиз на всички изградени от нея инсталации.