Абонатни Станции 
Абонатни Станции

Изградени обекти
№ възложител обект
1 2003 Техностил ООД учебно-тренировъчна база - Гарнизонно стрелбище
2 2003 ИА "Изпитвания и контролни измервания на съоръжения, техника и имущества" - МО сграда бул."Проф.Цв.Лазаров" №2
4 2004 Команс 2000 АД жилищна сграда ул. "Черковна" № 80
5 2004 Команс 2000 АД жилищна сграда ул. "Владайска" № 67
6 2004 Димстрой ООД жилищна сграда ул. "Ст.Михайловски" №6
7 2005 Арт Билд ООД жилищна сграда ул. "Нишава" № 44
8 2005 Команс 2000 АД жилищна сграда ул."102" №4
9 2005 Команс 2000 АД жилищна сграда ул."майор П.Тошев" № 18-20
10 2005 Команс 2000 АД католическа катедрала и енорийски дом ул. "Княз Борис І" №125
11 2005 Мегастрой ООД жилищна сграда ул. "Шипка" №25
12 2005 Димстрой ООД жилищна сграда ул. "Пир.проход" № 21
13 2006 Стикс 94 ООД жилищна сграда ул. "Богдан" № 17
14 2006 Арт Билд ООД жилищна сграда ул. "Нишава" № 37 37
15 2006 Национална спортна база ЕАД жилищна сграда ул. "Н.Габровски" № 1
16 2006 Химремонтстрой Инженеринг АД офис сграда бул."Мадрид" № 56
17 2006 Мегастрой ООД жилищна сграда Дианабад
18 2007 Сафко ЕООД жилищна сграда ул."Зл.Добруджа" №3 и ул. "Ат.Кирчев" №7
19 2007 Сарини ООД жилищна сграда ул."Н.Габровски" №61
20 2007 Химремонтстрой Инженеринг АД офис сграда ул. "Богдан" № 11
21 2007 Христо Георгиев жилищна сграда ул. "Беласица" 15
22 2007 Мегастрой ООД жилищна сграда Овча Купел 2
23 2007 Лесотехн.университет Оранжерии и помощ.сгради
24 2007 Универсал 993 ЕООД жилищна сграда Зона Б3 - ул. "Средна гора" № 95
25 2008 Кастрой ЕООД жилищна сграда ул. "В.Кънчев" № 21
26 2008 УАСГ сгради бл.1 и бл.11
27 2008 Каристрой ЕООД жилищна сграда ул. "Пирин" № 3
28 2008 Стил проект ЕООД жилищна сграда ул. "Княз Борис І" № 193
29 2008 Бигла ІІІ ЕООД офисна и жилищна сгради -ул."Опълченска" № 46-48
30 2008 Билдинг-Р ЕООД жилищна сграда ул. "Ами Буе" № 63
31 2008 Интервила ООД жилищна сграда ул. " Т.Ганев " № 5
32 Бигла ІІІ ЕООД офис сграда ул. "Св.П.Зогравски" № 16А
33 2009 Автостъкла ООД сграда с хотелски апартаменти, маг. и ресторант ж.к. Младост2
34 2009 ИША-С ЕООД жилищна сграда ул. "Сопот" № 37
35 2009 Бревас ООД жилищна сграда Дружба 2
36 2009 Университетска болница Лозенец Център по трансфузионна хематология - преработка надстрояване за "Център клинична имунология"
37 2009 Интрансмаш Инженеринг АД офис сграда бул. " Братя Бъкстон " № 40
38 2009 СД Лобут АК, Лобутов,Конярски и Сие жилищна сграда ж.к.Овча Купел
39 2009 Аспекти Груп ООД жилищна сграда " Жълто-зелена дъга "
40 2009 Бигла ІІІ ЕООД жилищна сграда ул. "Св.св. Кирил и Методий" № 125
41 2010 Боев МЗС ЕООД пристройка към ЦДГ № 51
42 2010 Бревас ООД жилищна сграда ж.к. Дружба УПИ ХІ-1001и УПИ ІХ - 994
43 2010 Опел-Нешев ООД жилищна сграда Подуяне център
44 2010 УАСГ учебна сграда бл.2
45 2010 Димстрой ООД жилищна сграда ул. "Ворино" № 33
46 2010 Аспекти Груп ООД жилищна сграда ж.к. Мотописта
47 2011 Стил проект ЕООД жилищна сграда ул. "Карлово" № 14
48 2013 Ей Би Джи пропърти груп ЕООД детско заведение, жк.Младост 1
49 2013 Ей Би Джи пропърти груп ЕООД жилищна сграда, жк.Младост 3
50 2014 Нишава Б ООД жилищна сграда ул.Кестенова гора №8
51 2014 Бигла III ЕООД жилищна сграда ул.Св.Пимен Зографски
52 2015 Шалев инвестмънт груп ООД жилищна сграда ул.Плана планина №19
53 2015 Бигла III ЕООД жилищна сграда ул.Арсеналски №121
54 2015 Бигла III ЕООД жилищна сграда ул.Кораб планина №62
55 2016 Нова сити пропъртис ООД жилищна сграда, ул. Орел №9
56 2016 Борова гора ООД жилищна сграда ул.Борова гора №32