Топлинно счетоводство 
Топлоконтрол ООД е регистрирана с Удостоверение № 15/16.05.2007г по реда на чл.139а на Закона за енергетиката и е вписана в публичния регистър към Министерство на икономиката и енергетиката, на лицата, имащи право да извършват услугата "Дялово разпределение на изразходваната топлинна енергия"
Топлоконтрол извършва услугата "дялово разпределение на изразходваната топлинна енергия" от 2002 година.
Наши абонати са 8 319 домакинства, разпределени в 261 абонатни станции, от които в 108 от тях са монтирани индивидуални топлоразпределители на радиаторите, а в 153 живеещите са с апартаментни топломери.
Фирмата извършва отчитане и обслужва 9 633 бр индивидуални топлоразпределители; 10 631 бр водомери за топла вода и 4 327 бр апартаментни топломери.

1.Необходими документи за включване в системата "Дялово разпределение на потребената топлинна енергия"
- Протокол от събрание на ЕС
- Списък на живущите в сградата
- Декларация на упълномощен представител ЕС
2. Документи за промяна в потреблението
- Заявление от нови абонати
- Заявление за промяна в потреблението- задължително се съгласува с председател етажна собственост

3. Документи за промяна титуляр на партида / при смяна на собствеността на жилището/ се подават в съответния топлорайон

Нормативни документи, които регламентират дяловото разпределение на потребената топлинна енергия
Закон за енергетиката - глава Х Топлоснабдяване
виж законаНаредба № 16-334/06.04.2007 год
виж наредбата

Уреди за дялово разпределениеТоплоразпределител SIEMENS /QUNDIS/ CALORIC 5Топломер ULTRAHEAT T230 LANDIS+GYR

Топломер /SIEMENS/ WFM407.D113

Топломер ултразвуков Engelmann/ Senso Star 2U

Водомер Wehrle с радиомодул Engelmann

радиомодул Engelmann FAW